Voorwaarden

Let op!

Vanaf 2018 gelden er nieuwe regels omtrent het organiseren van een markt. Om een vergunning te verkrijgen zijn wij verplicht  om ons aan deze nieuwe regels te houden.

De nieuwe regels vindt u onder het kopje nieuws op deze site of via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-373.html.

Indien u zich opgeeft voor onze markt gaat u automatisch akkoord met deze regels en is men verplicht deze te gaan opvolgen. Tijdens de markt gaan wij er op toe zien dat deze regels worden nageleefd. 

Voor onze markten gelden verder de volgende voorwaarden:

Standplaatshouder

Een standhouder is ieder die zich als zodanig heeft aangemeld en hiervoor een toewijzingsbewijs voor een standplaats heeft ontvangen. Voor onze jaarmarkt is CRK-registratie en WA-verzekering verplicht.

Omschrijving aanbod koopwaar en handel

Op het inschrijfformulier dient een duidelijke omschrijving te worden gegeven van het aanbod van de koopwaar en handel. Het afwijken van het omschreven aanbod kan leiden tot de verplichting van gehele of gedeeltelijke ontruiming van de standplaats. De Schutsemarkt tolereert geen illegale handel op hun markten. U dient zich daarvan bewust te zijn als u inschrijft. Geef daarnaast duidelijk aan wat de diepte van uw standplaats dient te zijn. Dit inclusief eventuele uitvalklep.

Meldingsplicht voorafgaand aan de markt

U kunt zich vanaf circa 06:00 uur melden bij de organisatie van de markt. Deze bevindt zich op de Dr.H.Brouwerstraat D96. Via de routebeschrijving wordt u uitgelegd hoe u ons kunt bereiken. U ontvangt bij ons meldpunt uw inschrijfbewijs met plaatsnummer en krijgt enkele consumptiebonnen aangeboden. De jeugd van de Christelijke Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela staat voor u klaar om u naar uw standplaats te begeleiden.

Branchering

Evenals in winkelcentra zult ook u niet als enige in uw branche of categorie uw product verkopen tijdens de markt. Het betekent niet van elke branche/handelswaar één, maar een gezond evenwicht per categorie in verhouding tot de markt. Een gezonde concurrentie is dus ook op de Schutsemarkt een normaal verschijnsel.

Standplaatsen

Voor het opbouwen meldt u zich bij de organisatie en krijgt u een plaats toegewezen. Beslissingen van de organisatie zijn bindend. Men verplicht zich de ingenomen standplaats te handhaven tot het einde van het evenement. We trachten zoveel mogelijk rekening te houden met de wens van onze standhouders bij het indelen van de markt.

Opbouw- en afbouw tijden

U heeft voorafgaand aan de markt circa 2,5 uur tijd om uw stand op te bouwen. Na sluiting van de markt heeft u circa 1 uur tijd om af te bouwen. Hierbij wordt als richtlijn de openingstijd van het evenement aangehouden. Mocht dit anders zijn, dan krijgt u hierover nader bericht. U dient minimaal één uur, of maximaal drie uur voor de aanvang van de markt aanwezig te zijn!

Electra-gebruik

Daar waar mogelijk dient u zelf te zorgen voor uw electriciteitsaansluiting. Per standplaatshouder die ,tegen betaling, stroom aangevraagd heeft is één aansluiting van 220 volt 16a beschikbaar. Deze stroomvoorziening wordt uitsluitend door een ingehuurde erkend bedrijf aangeleverd en aangesloten.

Alcohol

Het gebruik van alcohol of geestverruimende middelen door standplaatshouders achter de kraam of in de openbare ruimte wordt door de stichting niet getolereerd.

Kosten en betaling

De prijzen staan vermeld op de website – informatie voor standhouders / prijzen -. Indien u voorafgaand ingedeeld wilt worden op onze markt dient u tot twee weken voorafgaand aan de markt uw nota te hebben voldaan. U kunt er ook voor kiezen uw nota op de markt te voldoen bij het meldpunt echter dient u dan de standplaats te accepteren die u wordt toegewezen. Na inschrijving ontvangt u per post een bevestiging van uw inschrijving inclusief de bijbehorende nota.

Annuleringsvoorwaarden

Met opgaaf van reden kunt u tot 5 werkdagen voor aanvang van de markt kosteloos annuleren. Annulering later dan 5 dagen voor aanvang van de markt dag  of op de dag zelf betekent dat het hele standgeld in rekening wordt gebracht.

Aansprakelijkheid en verzekeringen

De stichting kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en/of schade in welke vorm dan ook. Standplaatshouders zijn verplicht zelf zorg te dragen voor verzekering van hun eigendommen en hun aansprakelijkheid jegens derden. Schade toegebracht aan in huur gekregen kramen komen voor rekening van de huurder.

Diversen

Ingevolge een gemeentelijke verordening dient u zelf uw bedrijfsafval mede terug te nemen of te deponeren in de daarvoor bestemde afvalcontainers. Maakt u tijdens de markt gebruik van gasflessen of ander brandbaar materiaal dient u zich te conformeren aan de daarvoor gestelde wettelijke voorschriften. Om de veiligheid van u, uw collega standhouders en onze bezoekers te garanderen bestaat de mogelijkheid dat de brandweer de naleving hiervan controleert. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan en diefstal van de bezittingen van de deelnemers.

 

Een Sitedrive.nl Website